:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

6 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร