นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ผู้บริหารเทศบาล
   
  นายชุมพล ตันไชย
นายกเทศมนตรี
ตำบลทาทาสบเส้า
 
     
 
นางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลทาทาสบเส้า
  นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลทาทาสบเส้า
     
 
นายจันทร์แก้ว สุรินโส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลทาทาสบเส้า
  นายประภาส ตรีรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลทาทาสบเส้า