นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สมาชิกสภาเขต 1
 
นายนิกร บุญกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1
  นายแสวง เนฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1
     
 
นายยงยุทธ ทากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1
  นายจรัญ พงสปิน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1
     
 
นายประทีป มูลงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1
  นางสุชาพร กันทาธง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 1