นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สมาชิกสภาเขต 2
 
นายพิทักษ์ พงสปิน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2
  นายตาเพียร แสนโยเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2
     
 
นายณรงค์ ชัยศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2
  นายณนธวรรษ ลังกากาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2
     
 
นายไพบูลย์ คำเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2
  นายสุเชษฐ์ พวงมาลัยสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทาสบเส้า เขต 2