นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

หัวหน้าส่วนราชการ
   
  นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาล
ตำบลทาสบเส้า
 
     
 
นางสาววารินทร์ นำภา
รักษาการหัวหน้า
สำนักปลัด
  นางกัลยา สายลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง
  นายรังสรรค์ กันทาธง
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
     
 
นางกัลยา สายลักษณ์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
  นายรังสรรค์ กันทาธง
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม