นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กลุ่มผู้นำฝ่ายปกครอง
 

ผู้ใหญ่บ้านทาสบเส้า หมู่ 1
 
ผู้ใหญ่บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 2
     
 

ผู้ใหญ่บ้านทาศาลา หมู่ 3
 
ผู้ใหญ่บ้านจำตาเหิน หมู่ 5
     
 

กำนันตำบลทาสบเส้า (บ้านร้องเรือ หมู่ 6)
 
ผู้ใหญ่บ้านดอยสารภี หมู่ 7
     
 

ผู้ใหญ่บ้านดอนชัย หมู่ 8
 
ผู้ใหญ่บ้านหล่ายทา หมู่ 9
     
 

ผู้ใหญ่บ้านกอลุง หมู่ 10
 
ผู้ใหญ่บ้านทาดง หมู่ 13