นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กองคลัง
   
  นางกัลยา สายลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
 
นางณปภัช นามสอนธนโชติ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  นางอมรรัตน์ เครื่องกาศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
 
น.ส.ศิริกุล มะโนพะเส้า
คนงานทั่วไป
  น.ส.จามจุรีย์ ใจสูง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
     
 
นางพรพิมล มงคลยุทธ
คนงานทั่วไป
  นางรังรอง อินต๊ะแก้ว
คนงานทั่วไป
     
   
    นายเฉลิมพล ปาละอุด
คนงานทั่วไป