นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กองช่าง
   
  นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
นายสิริทรรศน์ ปัญญาสุรจิต
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
  นายสุรศักดิ์ อินต๊ะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
     
 
นางพชร จินะเป็งกาศ
คนงานทั่วไป
  นายมงคล วุฒิวัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
   
    นายเฉลิมพล ชุวี
คนงานทั่วไป