นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กองการศึกษา
   
  นายรังสรรค์ กันทาธง
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
 
     
 
นางฟองจันทร์ ซื่อตรง
พนักงานพัสดุ
  น.ส.รังสิญาพร กันทาธง
คนงานทั่วไป
     
 
นางอังคณา สนธิ
ครู
  น.ส.เพ็ญศรี สิงห์อ้าย
ครู
     
   
นางอรุณี อินมาตร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก