นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กองสาธารณสุขฯ
   
  นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
 
น.ส.อริสรา นาครินทร์
พยาบาลวิชาชีพ
  น.ส.กัญญาพร สุนทโรดม
คนงานทั่วไป
     
 
นายมนตรี กองแก้ว
คนงานทั่วไป
  นายฤทธิ์ ธรรมแก้ว
คนงานทั่วไป
     
 
นายจรูญ ปุกเสาร์
คนงานทั่วไป
  นายมานพ บุญกลาง
คนงานทั่วไป
     
 
นายศักดิ์ดา มูลนาศักดิ์
คนงานทั่วไป
  น.ส.รัศมี ตันเส้า
คนงานทั่วไป