นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กองสวัสดิการสังคม
   
  นางกัลยา สายลักษณ์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
 
     
 
น.ส.วิไล ชัยสมภาร
นักพัฒนาชุมชน
  นางจิราภรณ์อินต๊ะนนท์
คนงานทั่วไป
     
   
น.ส.ปิยะพร ศรีพนัก
คนงานทั่วไป