นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กฏกระทรวง
  กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548
  กฎกระทรวง ฉ.ที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
  กฎกระทรวง ฉ.ที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
  กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร2545
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
  กฎกระทรวงฉ.ที่3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
  กฎกระทรวงฉ.ที่4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  กฎกระทรวงมท.(พ.ศ.2542)ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวจนท.ของรัฐ2542
  กฎกระทรวงมท.ฉ.ที่ 15 ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวปชช.2526
  กฎกระทรวงให้นายกเทศมนตรีปฎิบัติหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
  กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.