นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ"หนึ่งใจ...เดียวกัน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
  เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ ท่านสุรพันธ์ ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญและรางวัลเนื่องในเด็กแห่งชาติ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานต้นกำเนิดงานไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๘   
  ร่วมพิธีทำบุญ และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมหารือข้อราชการอำเภอแม่ทา   
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘   
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมมอบรถจักรยานในโครงการปั่นเพื่อพ่อ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก อำเภอแม่ทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก   
  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของประชาชนในเขตอำเภอแม่ทา   
  ร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๙