นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  กองคลัง
  รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
  ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลักงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด   
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. ในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๑๓ บ้านดง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ   
  รายงานงบแสดงการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้าน หล่ายทา   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้ารายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางถนน   
  ประกาศรายชื่อผู้การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านกอลุง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดส่งน้ำทุ่งเหล่าแสนคำ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านทาศาลา   
  สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8   
  ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อหมู่ ๓ บ้านทาศาลา   
  ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ ๘ บ้านดอนชัย   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาด   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 และ หมู่ 9   
  ประกาศสอบราคาโครงการเทลาน คสล. หมู่ 5 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัยและหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
  สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
  ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมระบบกรองน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสและระบบกรอง   
  ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13 และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ ๑๓ และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู้ที่ ๑   
  ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13 บ้านทาดง   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13   
  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ ๑ บ้านทาสบเส้า   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและระบบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านทาดง   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทาและโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ ๑๓   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) บริเวณถนนสายบ้านจำตาเหินหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย   
  ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศผลการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการ   
  ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY) บริเวณถนนผ่านกลางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด   
  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  ขอประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้องคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ   
  ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 ซอย 2   
  ขอประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3   
  ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13   
  ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7   
  ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562