นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  กองสวัสดิการและสังคม
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
  ศึกษาดูงาน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   
  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพส" สำรวจความคิดเห็น เรื่อง สิ่งที่ผู้อายุ"อยากได้" และ "อยากให้" ในวันผู้สูงอายุ   
  มอบเงินสงเคราะช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๒ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว   
  มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
  ประชุมประชาคมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘   
  ร่วมเป็นพยานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยคนพิการ   
  การมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเาพะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘   
  รับมอบเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์   
  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินทุนประกอบอาชีพ   
  มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘   
  ร่วมเป็นพยานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพที่อยู่อาศัย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘   
  มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ยากไรและด้อยโอกาส   
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙   
  มอบเงินทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแก่เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอแม่ทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น