นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  กองการศึกษา
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์ที่ ๒   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์ที่๓   
  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์แรก   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๖   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๕   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔   
  การประชุม?โครงการงานประเพณีล่องสะเปาทาสบเส้า(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๖?   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๗   
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ทาสบเส้าลีกคัพ ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
  ยกเลิกประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน   
  ประชุมสัมมนาเวทีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และทบทวนการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญร่วมประกวดซุ้มประตูป่า และแข่งขันโคมลอย โคมไฟลอดห่วง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗   
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ   
  เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘   
  ประชุมเตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘   
  เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘   
  จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  ประชุมหารือเกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘   
  พิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘   
  พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘   
  รดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘   
  พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เนื่องในวันปี๋ใหม่เมืองปี ๒๕๕๘   
  ร่วมเปิดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการทำบุญห้วงเข้าพรรษา   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประชุมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ ๑๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site Visit และการสร้างความเข้าในในกระบวนการเขียน Flow Chart   
  จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๖๑   
  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์โครงการ"บ้านรักการอ่าน"   
  ประกาศรายการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน ก.ค. 2562   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562