นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

               เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม 2556 เทศบาลตำบลทาสบเส้า  นำโดย นายธนาธิศย์  หงษ์ทอง ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556  ณ  หอประชุมอำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  

              เนื่องด้วยวันที่  23  ตุลาคม ของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   อำเภอแม่ทา จึงได้กำหนดการจัดงาน รัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5  ขึ้นในวันพุธที่  23  ตุลาคม  2556   ณ  หอประชุมอำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ www.thasobsao.go.th