นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

         ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น  

         บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖  แล้วมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ ผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่  นายชุมพล  ตันไชย