นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๕๖

           เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  นายชุมพล  ตันไชย  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้มอบให้นายวิวัฒน์  สิทธิวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมโครงการ “ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๔ “ พ.ศ.๒๕๕๖  ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  จังหวัดลำพูน   เพื่อร่วมมอบผ้าห่มให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ตำบลทาปลาดุก  ตำบลทาสบเส้า  ตำบลทาทุ่งหลวง