นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

การประชุม?โครงการงานประเพณีล่องสะเปาทาสบเส้า(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๖?

         เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนการจัดกิจกรรม “โครงการงานประเพณีล่องสะเปาทาสบเส้า(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖