นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ทา

      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ทาคนใหม่  ณ  หอประชุมอำเภอแม่ทา

 

      ตามที่กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรพันธ์ ศรีบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแม่ทา โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น  ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ทาโดยพรอมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา