นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ศึกษาดูงาน

       เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบให้นายวิวัฒน์  สิทธิวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการและการเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐" พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ณ เชียงใหม่ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต  จังหวัดเชียงใหม่