นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

มอบรางวัลโครงการทาสบเส้าน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ทำการมอบรางวัลโครงการทาสบเส้าน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

          หมู่บ้านที่ได้รางวัลมีดังนี้

            ๑. รางวััลชนะเลิศ                  หมุ่ที่ ๒   บ้านแม่สะป๊วด

            ๒.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่      หมู่ที่  ๑   บ้านสบเส้า
            ๓.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่      หมู่ท่  ๓   บ้านศาลาแม่ทา
            ๔. รางวัลชมเชย                   หมู่ที่  ๗ บ้านดอยสารภี
 
            ๕.
รางวัลชมเชย                   หมู่ที่  ๕  บ้านจำตาเหิน
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th