นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

            ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ จำนวน รวม ๗ ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นั้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า  จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้