นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

     เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้   นายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง ( ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพิ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th