นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้   นายวิวัฒน์ สิทธิ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพิ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th