นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่

          (๑) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖)

          (๒) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ ๔๐๐ บาท.- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ ww.thasobsao.go.th