นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ - ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลออกสำรวจ ทำความสะอาดภาชนะ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงจัดหาภาชนะเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน การเตรียมความพร้อมเรื่องภาชนะเก็บน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแนวทางปฏิบัติในการรณรงณ์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ จะช่วยแก้ไขและบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย

                                                                                          ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th