นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อตั้งแต่พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖) และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดังนี้

     -  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖)  นายสิริทรรศน์ ปัญญาสุรจิต  สังกัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า

     -  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)  นายสุรศักดิ์  อินต๊ะแก้ว  สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th