นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการผลิจลำไยนอกฤดู

   เมือวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จัดโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกลำใยนอกฤดู  เกษตรกรผู้ปลูกลำใยในตำบลได้มีจุดเรียนรู้ในการปลูกลำไยนอกฟดูที่ถูกต้องและเป็นการเพิ่มทักษะในการผลิตลำไยนอกฤดู เพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไย และลดความเสี่ยงด้านการตลาดในการผลิตลำไยนอกฤดูด้วย โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน