นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของสุนัขและแมว  ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. แผนการปฏิบัติงานมีดังนี้

แผนการปฏิบัติงาน     
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๗   

          - วันที่  ๖     มีนาคม ๒๕๕๗      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  หมู่ ๓   บ้านศาลาแม่ทา

          -  วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๗      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  หมู่ ๙   บ้านหล่ายทา         

          - วันที่  ๑๐   มีนาคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   หมู่ ๑    บ้านสบเส้า

          - วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  หมู่ ๘   บ้านดอนชัย                    

          - วันที่  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  หมู่ ๖   บ้านร้องเรือ 

         - วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.    หมู่ ๑๓   บ้านทาดง 

         - วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.    หมู่ ๗   บ้านดอยสารภี

         - วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หมู่ ๒   บ้านสะป้วด 

         - วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หมู่ ๒   บ้านจำตาเหิน

         - วันที่ ๑๙   มีนาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หมู่ ๑๐  บ้านกอลุงและ หมู่ ๑๖ ตลาดหล่ายสาย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th