นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

   เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ออกพื้นที่ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  เพื่อทำการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน  เมษายน ๒๕๕๗

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th