นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครภเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันและเวลาราชการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th