นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายชุมพล ตันไชย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมมอบหนังสือรับรองวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามโครงการสร้างฝันบัณฑิตน้อยใฝ่เรียนรู้ (บัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้มีขวัญกำลังใจ ที่จะออกไปศึกษาต่อ และมีเจตคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างให้เด็กเล็กเป็นคนใฝ่ศึกษาในอนาคต

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th