นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหัวสะพานข้ามลำน้ำแม่ทา (ทางเชื่อมระหว่าง หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ – หมู่ ๑๓ บ้านทาดง) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งมีผู้ได้รับการคเดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ เสนอราคาที่ ๑๓๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมึ่นห้าร้อยบาทถ้วน)

 

 

 

        

 

                                                                                       ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.thasobsao.go.th/