นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔  ราย และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ

     ๑. โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา บริเวณข้างถนนหน้าแม่ทา-แมนชั่น ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.บูรณ์พันธ์ ก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๔๑๐,๐๐๐.- (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ บ้านดอย-สารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายสวาท ชัยกาศ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาที่ ๙๑,๐๐๐.- (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

     ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่าย-ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอยข้างบ้านนายหล้า คำภีระ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ เสนอราคาที่ ๑๑๙,๓๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th