นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๔๗,๐๐๒ ถุง เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๑ ศูนย์

     ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปนมที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมปศุสัตว์รับรอง  กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

     ๑. วันที่ ๑๑ มิถนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     ๒. วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) จังหวัดลำพูน

     สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th