นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. ในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง

ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. ในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวันที่ลงประกาศสอบราคา  ดังนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า  จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. ในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้