นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

     ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย ๒ เชื่อมซอย ๓ ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.บ้านทาก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ  ๑๒๘,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอยข้างบ้านนายวร ตันเส้า ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์  ราคาที่เสนอ ๑๘๗.๐๐๐.- (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

     ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย ๑ ข้างบ้านนายสุข จันตุมมา  ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์  ราคาที่เสนอ ๘๙,๕๐๐.- (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th