นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

    ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เรียบร้อยแล้ว       

     อาศัย  ความตามข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th