นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดทำรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ได้จัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ประจำปี 25๕๕ เพื่อเผยแพร่ผลงาน  ข่าวสาร  การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ ให้หน่วยงานราชการและประชาชนได้รับทราบ 

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านใดสนใจขอดูวารสาร  รายงานกิจการเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th