นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนฯปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

     ตามที่ พระราชบัญญัติการทะเบียน ( ฉบับที่ ๒ ) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ นายทะเบียนท้องถิ่นฯ สามารถมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ของแต่ละสำนักทะเบียนปฏิบัติราชการแทน ได้

     ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกให้นางสาวพรชนก มาวิเลิศ (ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ในเรื่อง การสอบสวนบันทึกปากคำการลงนามหนังสือที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้าส่งถึงหน่วยงานภายนอก การพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การบันทึกเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th