นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

     เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔๑ รายการ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

     ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๕ รายนั้น และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ร้านสุวรรณจินดา เสนอราคาที่ ๕๑,๘๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th