นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๑๓ บ้านดง

     เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้การสอบราคาสโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๑๓ บ้านดง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดมี จำนวน ๒ ราย คือ 

   

      ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านทาสบเส้า (ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนทางเชื่อม หมู่ ๑ บ้านสบเส้าถึงหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ข้างบ้านนางบุญศรี ใกล้พุดซา(ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ เสนอราคาที่ ๒๙๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

      ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๓ บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนสายหลักถึงท้ายหมู่บ้าน ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ หจก.บ้านทาก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๓๒๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th