นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความสามัคคี ตะหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

     โดยระยะดำเนินการ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  -  ๑ กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์รวมศิลป์ วิถีชนคนแม่ทา  (ลานพระพุทธามหาชัย) เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนคนรักสุขภาพ ร่วมเต้นแอโรบิคกับโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ได้ทุกวันจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ นี้

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th