นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

     เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพิจารณาโครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th