นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายประภาส ตรีรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๗ 

     ให้กับราษฎรผู้พิการ ผู้ยากไร้ ๓ พี่น้อง คือ นายบุญยัง บุตรแก้ว , นางสาวอานงค์ บุตรแก้ว , นางสาววาสนา บุตรแก้ว ราษฎรหมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้วยโอกาส ผู้พิการ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th