นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้า

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อประชาชนจะได้บริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำที่ถูกวิธี การบำรุงดูแลรักษาภาชนะรองรับและการเก็บกักน้ำที่ใช้ดื่มให้มีความสะอาด การดื่มน้ำที่มีคุณภาพจึงเป็นผลดีอย่างมากต่อร่างกายของผู้บริโภคระบบน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

     โดยออกตรวจกลุ่มน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ หมู่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา ,หมู่ ๖ บ้านร้องเรือ , หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th