นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนประดับธงชาติ ธง ?สก? และลด ละ เลิก อบายมุข

         แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ ๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ พ.ศ.๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

 

         กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ ๑). ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน ๒).จัดกิจกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ  ๓).จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ ๔). นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่  

         จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทาสบเส้า ได้ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ “สก.”  ตามอาคารบ้านเรือน และขอเชิญชวนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุข ต่าง ๆ งดเว้นการฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  วันแม่แห่งชาติด้วยกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th