นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

รายงานงบแสดงการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

    เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับประชาชนได้รับทราบ

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า และที่ทำการผู้ให้บ้านทุกหมู่บ้านของเทศบาลตำบลทาสบเส้า หรือที่ http://www.thasobsao.go.th/